Yoga

English below – Português abaixo 

De Iyengar-methode is een yogavorm die zichzelf onderscheidt door nadruk te legen op precisie en uitlijning van je lichaam in klassieke yogahoudingen. Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van spierbeheersing, kracht, souplesse en bewustzijn. Kenmerkend is het gebruik van hulpmiddelen (o.a. blokken, stoel, dekens, riem, touwen wand) waardoor iedereen op zijn eigen niveau kan deelnemen. Ook kunnen indien nodig geschikte aanpassingen gedaan worden.

Veel persoonlijke aandacht in lessen met maximaal 4 personen.

 


The Iyengar method is a yoga form that distinguishes itself by emphasizing precision and alignment of your body in classical yoga poses. In addition, work is being done to improve muscle control, strength, flexibility and awareness. Characteristic is the use of props (including blocks, chair, blankets, belt, rope wall) so that everyone can participate at their own level. Appropriate adjustments can also be made if necessary.

Lots of personal attention in lessons with a maximum of 4 people.

 


O método Iyengar é uma forma de yoga que se distingue na precisão e o alinhamento do seu corpo em poses de yoga clássicas. Além disso, trabalhamos para melhorar o controle muscular, força, flexibilidade e consciência. Característica é o uso de suportes (incluindo blocos, cadeira, cobertores, cinto, parede de cordas) para que todos possam participar em seu próprio nível. Ajustes apropriados também podem ser feitos, se necessário.

Muita atenção pessoal em aulas com um máximo de 4 pessoas.