Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door mij in te schrijven als leerling bij Ailton Yoga ga ik akkoord met het volgende: 

Lidmaatschap

 • Inschrijving gebeurt door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.
 • Inschrijving is voor onbeperkte tijd. 
 • Je schrijft je in voor één (1) vaste les in de week (groep of privé). 
 • In overleg kan het lidmaatschap aangepast worden (vb. 2 lessen per week). 
 • Lidmaatschap is mogelijk via een maandabonnement of strippenkaart. 
 • Privélessen of losse lessen zijn in overleg mogelijk. 
 • Ieder aspirant lid heeft recht op één (1) proefles in een groep tegen proeflestarief.
 • Geef wijzigingen in je persoonlijke gegevens of wensen voor andere lestijden tijdig (liefst één (1) maand van tevoren) door. 

Betaling 

 • Betaling van de lessen of lidmaatschapsperiode gebeurt voorafgaand aan de les of lidmaatschapsperiode via overschrijving per bank of via een betaalverzoek door Ailton Yoga. 
 • Bij na éénmalige herinnering niet betalen van de lessen of lidmaatschapsperiode wordt het lidmaatschap eenzijdig opgeheven. Het niet betaalde bedrag is dan nog steeds verschuldigd en dient binnen één (1) maand te worden voldaan. 

Gedragsregels en hygiëne tijdens de les 

 • De les gebeurt op schone blote voeten. 
 • Draag makkelijk zittende kleding. Voor de docent is het prettig als knieën etc. goed gezien kunnen worden. Niet te wijde kleding en een korte of aansluitende broek wordt aanbevolen. 
 • In verband met de hygiëne kom je schoon gewassen en fris naar de studio. 
 • Gebruik niet te veel parfum of deodorant om de anderen geen overlast te bezorgen. 
 • In de kleedkamer zijn handgel, papieren tissues en vochtige doekjes aanwezig om je nog even op te frissen mocht je dat willen. 
 • Zet je telefoon uit en laat deze samen met je andere spullen in de kleedkamer. 
 • Na de les maakt iedereen zijn eigen matje en props schoon met de daarvoor aanwezige middelen.

Afmelden voor en doorgang van lessen

 • Voor alle lidmaatschappen en lessen geldt: meld je minimaal 24 uur van tevoren af voor een les via e-mail (ailtonyoga@gmail.com) of whatsapp (06 – 385 382 98). 
 • Bij niet tijdig afmelden zal de les in rekening worden gebracht en is er geen recht op inhalen van de les. 
 • Groepslessen bestaan uit maximaal 4 leerlingen en gaan door bij minimaal 2 leerlingen.
 • Bij annulering van een les door de docent (vb. bij ziekte of te weinig leerlingen) wordt een alternatief aangeboden of schuiven de lessen met een evenredige periode op. 

Gemiste lessen 

 • Gemiste lessen kunnen altijd worden ingehaald. Wel alleen in overleg en binnen één (1) maand. 

Vakantie studio 

 • De studio is gesloten op reguliere zon- en feestdagen. 
 • De studio is een aantal weken per jaar gesloten voor vakantie (voorjaar, zomer, herfst, kerst). 
 • Sluiting van de studio wordt tijdig doorgegeven. 
 • In de zomerperiode zal een aangepast rooster gemaakt worden, indien mogelijk rekening houdend met de vakanties van de leden. 
 • Bij sluiting langer dan 2 weken zullen abonnementen en strippenkaarten evenredig langer geldig zijn. 

Wijziging lesrooster en tarieven 

 • Ailton Yoga behoudt zich het recht voor het lesrooster en de tarieven periodiek aan te passen. 
 • Wijzigingen zullen altijd minimaal één (1) maand van tevoren via e-mail aan alle leden doorgegeven worden. 
 • Alle wijzigingen worden tijdig op de website aangepast. 

Beëindiging lidmaatschap 

 • Beëindigen van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk via e-mail (ailtonyoga@gmail.com) minimaal één (1) maand voor aflopen van de lidmaatschapsperiode of betalingsperiode. 

Eigen risico, aansprakelijkheid, ziekte, blessure, zwangerschap 

 • Het beoefenen van yoga volgens de Iyengar methode gebeurt op eigen risico. 
 • De docent geeft zo goed mogelijk instructies om blessures te voorkomen. Bij het niet opvolgen van deze instructies kan Ailton Yoga niet aansprakelijk gesteld worden. 
 • Geef bij aanvang van de yogales (chronische) ziekte, blessure, zwangerschap en andere zaken (vb. hoofdpijn, rugklachten, menstruatie) die van invloed zijn op je fysieke gesteldheid en de yoga beoefening door. De docent zal de instructies dan aanpassen aan jouw behoeften. 
 • Bij het niet doorgeven van ziekte, blessure, zwangerschap etc. kan Ailton Yoga niet aansprakelijk gesteld worden. 
 • Ailton Yoga behoudt zich het recht voor de toegang tot de les te weigeren wanneer het niet verantwoord wordt geacht de les te volgen. 

Privacy 

 • Ailton Yoga gebruikt de persoonsgegevens van de leden alleen voor de eigen administratie en eigen e-mailings. 
 • Persoonsgegevens zullen nooit aan derden verstrekt worden. 
 • Foto’s die tijdens de les gemaakt worden zullen alleen met toestemming gebruikt worden voor de website, facebook of instagram. 

Wijzigingen algemene voorwaarden 

 • Ailton Yoga behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen.
 • Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden minimaal één (1) maand van tevoren via e-mail aan alle leden doorgegeven.